Zašto saditi medonosno bilje?

Datum objave: 15.05.2018.
Pčela na cvijetu gospine trave

Jedan od bitnih preduvjeta za stabilno, ali i profitabilno pčelarstvo je nesumljivo i kvalitetna pčelinja paša. Posebno se to odnosi na stacionarne pčelinjake. Jer seleći pčelari upravo i idu za bogatom i raznolikom pašom, pa se za njih s pravom smatra da imaju osiguranu kvalitetnu pčelinju pašu. Stoga je sadnja medosnog bilja u ovim uvjetima, kada iz godine u godinu variraju klimatske i pašne prilike, za pčelare koji ne sele košnice, zapravo neophodna.

Da bi se pristupilo obogaćivanju pčelinje paše oko stacionarnih pčelinjaka sadnjom raznolikog medonosnog bilja, potrebno je prije toga snimiti postojeće stanje sa pašom. Tu se prije svega misli na vrste biljaka koje dobro mede te njihova pokrivenost po mjesecima. Medonosno bilje pčele najbolje iskoriste ako se ono smjenjuje jedno za drugim.

Bitni faktori za poboljšanje pčelinje paše jesu: sjetva medonosnih ratarskih kultura, sadnja različitih voćnih vrsta, sadnja grmova medonosnog bilja, sjetva ratarskih kultura koje uspijevaju u bespašnom periodu te sadnja medonosnog drveća i grmlja na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu.

U ovom poslu veliku ulogu trebaju imati pčelarska društva i udruge. Jer pojedinac može sam puno napraviti, ali udruženje može još više. Zapravo se zajedničkim djelovanjem može postići kvalitetna sadnja većeg broja različitih medonosnih biljaka i to na većim površinama.

I na kraju što je bitno za istaknuti kod medonosnih biljaka za poboljšanje pčelinje paše? Radi se o biljkama koje svojim morfološkim karakteristikama mogu biti pravi ukras za dvorišta, okućnice i pčelinjake. Mogu biti i korisne voćkarice s kvalitetnim plodovima. Drvo tako posađenih biljaka može služiti kao kvalitetan ogrijev. Ili mogu biti ljekovite i na taj način povećati kako zdravstvenu tako i nutritivnu vrijednost meda sakupljenog na takvoj pčelinjoj paši.

Nadamo se da smo Vam kroz ovih nekoliko crtica bar malo približili važnost sadnje medonosnog bilja na i oko svojih pčelinjaka.

Pčele na cvijetu magnolije